Alates 23.02.21 on OÜ Maarjavälja Perearstikeskus alustanud oma eakate ning riskigruppidesse kuuluvate patsientide vaktsineerimist COVID-19 vastu.

Vaktsineerime patsiente meile Terviseameti poolt saadetud nimekirjade alusel, milles on patsiendid jaotatud vanuse ja kaasuvate haiguste alusel prioriteetidesse 1-6. Esimese ja teise prioriteediga patsiendid kuuluvad vaktsineerimisele esmajärjekorras ning alates 70. eluaastast on käesoleval ajal võimalik patsientidele manustada Pfizer/BionTech´i vaktsiini – Comirnaty´t. Nooremad riskigrupi patsiendid (alla 70. aastased) vaktsineeritakse AstraZeneca vaktsiiniga. Mõlemad vaktsiinid on maailmas näidanud oma head tõhusust COVID-19 sümptomaatilise infektsiooni ja/või haiguse raske kulu ennetamisel.

Vaktsiinid on ohutud!

Kuigi perearstikeskuses on olemas täielik valmisolek, personal ning tungiv soov patsiente vaktsineerida, sõltub meie vaktsineerimistempo parasjagu meile Terviseameti poolt tarnitavate vaktsiinide kogustest. Nagu eelpool mainitud saime sel nädalal oma ESIMESED vaktsiinid ja neid oli koguseliselt väga vähe: 36 annust Pfizer/BionTech´i vaktsiini ning 33 annust AstraZeneca vaktsiini. Järgmine vaktsiinitarne aeg on kahjuks hetkel teadmata.

Vaktsiinide tarneaegade täpsustumisel, võtame jooksvalt vaktsineerimise nimekirjas olevate patsientidega ühendust, ning lepime kokku päeva ning kellaaja, millal saab perearstikeskusesse vaktsineerima tulla.

Püsigem terved!

Pfizer/Biontech´i Comirnaty vaktsiini patsiendi infoleht

AstraZeneca vaktsiini patsiendi infoleht