Kui tulete analüüsidele…

Enne analüüsidele tulekut võiks patsient olla söömata ja joomata. Oma igapäevased ravimid (eriti vererõhu ravimid) oleks soovitav siiski poole klaasi veega sisse võtta.

Äge haigestumine

Pereõde vastab Teie kõnedele esimesel võimalusel. Palun varuge kannatust! Õde ei saa alati kohe Teie kõnedele vastata, kuna võib olla seotud protseduuride tegemisega.

Pereõde nõustab Teid esimese haigestumise päeval telefoni teel, hindab Teie tervislikku seisundit, annab soovitused raviks, leiab sobiva aja arsti vastuvõtule tulekuks. Ägeda haigestumise korral palume helistada perearsti kabinetti kohe hommikul (vastuvõtu alguses). Siis saame Teid vajadusel kutsuda vastuvõtule ja analüüsideks.

Tagantjärgi haiguslehti ei väljastata!

Vastuvõtu ajal võtab arst vastu vaid kiireloomulisi telefonikõnesid, et mitte häirida vastuvõtul viibivat patsienti.

ESMAABI MÜRGISTUSTE KORRAL: helista 16662! Viide: www.16662.ee

Koduvisiidid

Koduvisiite võetakse vastu tööpäevadel 08.00 – 12.00 telefonidel: 7 319 249 või arsti kabineti numbril helistades. Kuna kodus on arsti võimalused haiguse diagnoosimiseks ja ravi määramiseks piiratud, siis ootame patsiente esimesel võimalusel siiski perearstikeskusesse.

Ravimiretseptide pikendamine

Telefoni teel on võimalik pikendada Teile varem väljastatud ravimite retsepte. Retseptid on digitaalsed. Reeglina on võimalik tellitud ravimid retseptide põhjal välja osta sama päeva pärastlõunal või hiljemalt järgmisel päeval. Palun jälgige oma ravimite varusid, et need ei lõppeks ootamatult ja/või nädalavahetusel või riigipühadel.

Laste ja noorukite profülaktiline tervisekontroll

Ennetavat kontrolli kuni 18-aastastele lastele teostavad nii perearsti kui ka pereõe. Alla 2-aastaste laste profülaktiline tervisekontroll ja vaktsineerimine toimub kindla skeemi alusel: 2- nädala, 1-kuu, 2-kuu, 3- kuu, 4,5- kuu, 6-kuu, 7-kuu, 9-kuu, 12-kuu, 18- kuu ja 2 aasta vanuselt. 3-7- aastaste laste profülaktiline tervisekontroll toimub 1 kord aastas.  3-aastaselt oleks soovitatav külastada ka silmaarsti ja hambaarsti. Kooliealiste laste edasine tervisekontroll ja vaktsineerimine riikliku immuniseerimiskava alusel teostatakse reeglina kooliõe juures, kuid kõik  V  klassi lapsed peavad 1 kord aastas külastama oma perearsti.

Perearstikeskuse lõunapaus

Perearstikeskuses on lõuna 11.40 – 12.00.

Kuhu pöörduda, kui terviseprobleem tekib väljaspool perearstikeskuse tööaega?

Väljaspool perearstikeskuse tööaega tekkiva terviserikke lahendamisel on abiks perearsti nõuandetelefon: 1220; välismaalt helistades valige +372 634 6630. Täpsem info: www.1220.ee

Ägeda haigestumise korral tuleb pöörduda otse Erakorralise Meditsiini Osakonda (Tartu linnas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi EMO, Puusepa 8). Millise tervisehäirega oleks mõistlik EMOsse pöörduda, saate lugeda lähemalt lahtrist “Perearst või EMO?”

Kuhu pöörduda juhul, kui Te ei ole rahul osutatud terviseteenusega?

Tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud probleemide lahendamisega tegelevad:

 • Tervishoiuteenuse osutaja (raviasutus jms) oma asutusesiseselt, kes soovib patsientidele osutada parima kvaliteediga arstiabi;
 • Eesti Haigekassa, kes kontrollib haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu täitmist (arstiabi järjekorrad, rahalised suhted arstiabi osutajatega);
 • Terviseameti järelevalve osakond, kes kontrollib ja hindab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust e. vastavust õigusaktidele;
 • Sotsiaalministri loodud nõuandva õigusega Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon, kes annab sõltumatu hinnangu patsiendile osutatud tervishoiuteenuse sisulisele kvaliteedile.

Kirjalik avaldus peab olema sõnastatud selgelt ja arusaadavalt ning peab sisaldama:

patsiendi kontaktandmeid (nimi ja telefoninumber, e-posti või postiaadress);
kõnealuse tervishoiuteenuse osutaja andmeid (raviasutuse nimetus, arsti vm tervishoiutöötaja nimi);
vabas vormis ja allkirjastatud nõusolekut (luba) kasutada patsiendi terviseandmeid, mis on avalduse asjaolude selgitamiseks vajalikud.

Anonüümseid avaldusi ei menetleta.

Avaldusi saab saata postiaadressil: Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn või elektroonilisel postiaadressil: kesk|ät|terviseamet.ee

Elektronpostiaadressile saadetud avaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

Kasulikke viiteid:

 • Oma murega ei pea olema üksi. Peaasi.ee vaimse tervise spetsialistid annavad nõu ja aitavad selgust saada. Viide: peaasi.ee
 • Kuidas olla tark lapsevanem? Milline on sinu kasvatusstiil? Millal ja kuidas tuleks lapsega tubaka teemadel rääkida? Vastused nendele ja paljudele teistele küsimustele leiab siit: tarkvanem.ee
 • Kõik peavalust: kuidas diagnoosida, ravida, kuhu pöördua abi saamiseks: peavalu.ee
 • Mida peaks teadma alkoholist? Kuidas alkohol sinu elu mõjutab? Kust alates on tegu probleemiga? Mida sa võidad või kaotad joomist vähendades? Milliseid harjumusi võiks muuta? Millised on sinu eesmärgid? Vastused nendele küsimustele leiab siit: alkoinfo.ee
 • Tervislik toitumine. Mis on toidupüramiid? Soovituslik Eesti elaniku toidulaud. Viide: toitumine.ee
 • Suitsetamise mõjust tervisele. Kuidas loobuda? Kuhu pöörduda abi saamiseks? Viide: tubakainfo.ee
 • Kuidas valida/vahetada perearsti? Kogu info leiad siit: terviseamet.ee