Viimastel aastatel on üha rohkem kasvanud ja populaarsust kogunud inimeste reisimine: olgu selleks tööalased reisid või puhkus kas nn soojal maal või miks mitte ka näiteks Alpides. Maailma Turismiorganisatsiooni andmetel (UNWTO) toimub üle maailma aastas ligikaudu 1184 miljonit välisreisi; eestlased sooritavad ligi 3,6 miljonit välisreisi aastas.

Nii suuremastaabiline rahvaste pidev liikumine tõstatab tahest-tahtmata küsimuse haiguste leviku osas.

Mida peaks iga välisreisile mineja meeles pidama enne reisile minekut?

  1. Esikohale paneks kindlasti tegurid, mida inimene saab reisil olles ise teadlikult jälgida: looma- ja putukahammustuste vältimine, kasutades kaitseriideid, nahaspreisid jm (väheneb võimalus haigestuda malaariasse, Dengue palavikku, Chikungunya, Zika, leišmaaniasse jm); tarvitada ainult ohutut joogivett ja toiduaineid ning järgida isikliku hügieeni nõudeid (sh pesta käsi); verega ja seksuaalsel teel levivate haiguste vältimine; korraliku reisikindlustuse omamine; reisiapteek.
  2. Nakkushaiguste vältimiseks on soovitatav reisijatel pöörduda vähemalt 4 nädalat enne reisi algust oma perearsti poole või reisimeditsiini kabinetti tervisekontrolliks ja vajadusel ka vaktsineerimiseks.
  3. Rutiinne vaktsineerimine teatud haigustekitajate vastu on näidustatud tervetele inimestele, olenemata reisi sihtkohast ning kestusest, teatud perioodi möödumisel, vähendamaks võimalikku haigestumist. Siia alla kuulub näiteks täiskasvanute vaktsineerimine iga 10 aasta tagant difteeria ning teetanuse (läkaköha) vastase vaktsiiniga, poliomüeliidi, aga kindlasti ka leetrite-, mumpsi-, punetiste vastane vaktsineerimine. Täpsema sellekohase info saab küsida oma perearsti käest.
  4. Vaktsineerimine spetsiifiliste haigustekitajate vastu olenevalt reisi sihtpunktist, eesmärgist ja reisi kestusest. Siinkohal on päevakorral näiteks A- ja B-hepatiidi, inimese papilloomviiruse – HPV (kui pole varem vaktsineeritud), gripi-, marutaudi, kõhutüüfuse, aga ka puukentsefaliidi vastane (re-)vaktsineerimine. Kollapalaviku aga ka meningokoki (raske ajukelmepõletiku tekitaja) vastane vaktsineerimine on teatud riikidesse sisenemisel kohustuslik. Kollapalaviku riskipiirkondade külastamisel Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas peavad reisijad olema vaktsineeritud kollapalaviku vastu vähemalt 10 päeva enne reisi alustamist, mille kohta vormistatakse „Rahvusvaheline vaktsineerimise või profülaktika tõend / International Certificate of Vaccination or Prophylaxis” vastavalt IHR 2005 nõuetele. Täpsemad juhised vaktsineerimise vajaduse osas riikide kaupa leiab järgnevalt lingilt: https://www.vaktsineeri.ee/reisivaktsineerimine-ja-profulaktika .

Tartu Ülikooli Kliinikumi Polikliiniku reisimeditsiini kabinet: Tartu, Puusepa 8 J-korpuses kabinet J1116. Eelregistreerimine tel 731 9100.