17.12.21 jõudsid OÜ Maarjavälja Perearstikeskusesse esimesed laste vaktsiinid COVID – 19 vastu.

Lapsi hakatakse vaktsineerima Pfizer-BioNTech Comirnaty vaktsiiniga, mis sisaldab kolm korda vähem toimeainet kui täiskasvanute vaktsiin. Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist, mida manustatakse Eestis immunoprofülaktika komisjoni soovitusel 6-nädalase vahega.

Vaktsineerimisaegu saab broneerida helistades perearsti kabineti numbril: täpsem info SIIT.

Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon andis 30. novembril soovituse vaktsineerida 5-11-aastaseid lapsi COVID-19 haiguse, raske haigestumise ja tüsistuste tekkimise riski vähendamiseks ning viiruse leviku pidurdamiseks lastekollektiivides ja lähikondsete seas.

COVID-19 haiguse läbipõdenud lapsi soovitavad eksperdid vaktsineerida sarnaselt täiskasvanutele ühe doosiga kuue kuu möödumisel tervenemisest.

MIKS PEAKS LAPSI VAKTSINEERIMA?

Ka lapsed võivad haigestuda raskelt ja kannatada tüsistuste all. Me ei saa ette ennustada haiguse kulgu, kuid meil on olemas vahend raske haigestumise vältimiseks. Lapsi ohustavad enim multisüsteemne põletikuline haigus, mis võib ilmneda ka täiesti tervetel lastel ning samuti nn “pikk-COVID”, mis tähendab pikaajalist põdemist ja tüsistusi. Tuleb arvestada, et päriselus võib ka kerge haigestumine tähendada kõrget palavikku, ebameeldivaid vaevusi ja jõuetust.

Vaktsineerimine on iga inimese võimalus kaitsta ennast ja oma lähedasi. Kaitstes haigestumise
eest lapsi, hoiame lasteaiad ja koolid avatuna. Vakstineerimine on oluline ka vaimse tervise
hoidmisel, sest sotsiaalse suhtluse puudumine mõjutab meid kõiki.

Kui vajate nõu ja teil on küsimusi vaktsineerimise kohta, siis pidage alati nõu arsti või õega.
Tehke oma otsus tõenduspõhisest infost lähtudes.

Koroonaviiruse vastased vaktsiinid on turvalised ja tõhusad. Vaktsiinid on läbinud kõik vajalikud
uuringud ja testid, enne kui on antud luba nende kasutamiseks.

Vaktsiini heakskiidu aluseks on enam kui 3000 lapse seas tehtud uuring, kus uuriti vaktsiini manustamise järgselt immuunreaktsiooni antikehade taseme määramise abil. Uuringus võrreldi gruppi 5-11 aastaseid vaktsineeritud 1 kuu pärast 2. doosi manustamist sama suure 16-25 aastaste grupiga, mõlemas grupis oli 99.2% testitutest antikehad (antikehade tiiter 1197.6 5-11 grupis ja 1146.5 15-25 grupis). Vaktsiini kõrvalnähud olid kerged ja sarnased teistele vanuserühmadele: süstekoha punetus, valulikkus ja paistetus; väsimus, peavalu, lihasvalu, külmavärinad, palavik ja iiveldustunne. Need möödusid paari päevaga. Võimalikud kõrvaltoimed on ka ülitundlikkusreaktsioonid ja müo- või perikardiit. Ühelgi uuringus osalenud lapsel tõsisemaid kõrvalmõjusid ei esinenud. Tänaseks on maailmas vaktsineeritud üle 4 miljoni lapse vanuses 5-11
ning kõrvalekaldeid kliinilise uuringu tulemustest pole leitud. Vaktsiini kõrvaltoimete osas on soovitatav patsienti jälgida 15 minutit pärast doosi manustamist.

Tänaseks on maailmas vaktsineeritud juba üle 4 miljoni lapse.