Aprillist 2018 osutab AJK Kliinik SA TÜK psühhiaatriakliiniku partnerina ambulatoorseid ravi- ja nõustamisteenuseid alkoholi liigtarvitamise probleemidega inimestele ja nende lähedastele.

Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tarvitamise tõttu raskustesse (liiga suured alkoholikogused, sagedane tarvitamine, muud tarvitamisega kaasnevad probleemid, tsükliline tarvitamine, sõltuvus jne). Alkoholi tarvitamist ja sellega kaasnevaid riske on võimalik hinnata spetsiaalse testi abil, mille nimi on AUDIT. Antud test on välja töötatud Maailma Terviseorganisatsiooni poolt juba 1993. aastal. Aastate jooksul on seda palju katsetatud ja uuritud ning praegu on see üks kõige üldlevinumaid ja täpsemaid teste alkoholitarvitamise hindamiseks. Testi võid alla laadida SIIN.

Ravi eesmärgiks on kas kontrollitud tarvitamine või kainus.

Ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse inimese vajadustest lähtuvalt.

Raviprotsess kestab keskmiselt 6-12 kuud.

Ravi jätkub ka tagasilangustest hoolimata.

Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja.

Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast.

Raviteenustele tulles peab olema kaine.

Nõustamist pakutakse lähedastele ka sel juhul, kui tarvitaja ise teenuseid ei saa (maksimaalselt kolm kohtumist).

Vastuvõtuaega broneerides, palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi “Kainem ja tervem Eesti” raames.

Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt inimese individuaalsele vajadusele ja tervislikule seisundile. Vastavalt probleemidele kuuluvad ravimeeskonda erinevate valdkondade spetsialistid: psühhiaater, õde, psühholoog, sotsiaaltöötaja.

Ravi alustamisel viiakse läbi esmane hindamine ja koostatakse raviplaan, mida muudetakse vastavalt vajadusele. Ravi käigus rakendatakse tõenduspõhist lähenemist – farmakoteraapia (ravimid), psühhoteraapia ja muud toetavad teenused vastavalt inimese vajadusele.  Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja inimese nõusolekul lähedased tõhusama tulemuse saavutamiseks.

Alkoholitarvitamise häire raviteenuse saamiseks on vajalik eelregistreerumine esmase hindamise ja nõustamise läbiviimiseks telefonil: 57 49 39 60 (esmaspäevast neljapäevani kella 09-16-ni; reedel 09-14-ni).

Teenuseid rahastab Tervise Arengu Instituut programmi “Kainem ja tervem Eesti” raames Euroopa Sotsiaalfondi toel. “Kainem ja tervem Eesti” tegevuste alguskuupäev 01.09.2014. Tegevuste lõppkuupäev 31.12.2020.

Lisainfo programmi “Kainem ja tervem Eesti” kohta leiab veebilehelt: www.tai.ee