Eriarsti vastuvõtule (v.a. günekoloogile, psühhiaatrile, silmaarstile, hambaarstile ja nahaarstile), saab patsient pöörduda perearsti saatekirjaga. Saatekiri on ühe eriarsti pöördumine teise tervishoiuteenuse osutaja poole patsiendi uuringutellimuse või konsultatsioonisoovi edastamiseks. Saatekirjad nii uuringutele kui konsultatsioonidele on digitaalsed.

Saatekiri on peamine suhtlusvahend, mis aitab patsiendi ravimisse kaasata teisi tervishoiuspetsialiste. Korrektselt ja põhjalikult vormistatud perearsti saatekiri annab eriarstile üle 80% informatsioonist patsiendi terviseseisundi kohta ning eriarstile jõudes kulgeb visiit sujuvamalt ning efektiivsemalt.

Selle tõttu, ei peeta meie perearstikeskuses heaks tavaks, saatekirjade väljastamist telefoni teel, seejuures patsienti nägemata/uurimata.

Terviserikke ilmnemisel, mis patsiendi arvates vajab mõne eriarsti konsultatsiooni, oleks esmalt vajalik pöörduda perearsti vastuvõtule, kes teostaks esmase läbivaatuse, vajadusel uuringud ja ravi ning seejärel väljastaks saatekirja eriarstile.

Kui eriarsti vastuvõtul selgub, et patsient vajab teise eriarsti vastuvõttu või täiendavaid uuringuid/analüüse/protseduure, vormistab teisele eriarstile saatekirja/suunab uuringule seesama eriarst. Patsient ei pea minema saatekirja saamiseks või uuringute tegemiseks tagasi oma perearsti juurde.

Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõttude graafik on avatud selle ajani, mil ta patsiendi tagasi kutsub, broneerib eriarst ise patsiendile uue aja. Saatekirja sel juhul vormistama ei pea.
Kui eriarst jätab patsiendi enda juurde jälgimisele ja vastuvõttude graafikut ei ole veel selle ajani koostatud, mil ta patsienti uuesti näha soovib, vormistab eriarst patsiendile nn tagasikutse saatekirja. Sel juhul ei pea patsient uuesti pöörduma perearsti poole saatekirja saamiseks, vaid
saab eriarsti väljastatud saatekirjaga järgmise eriarsti vastuvõtuaja broneerida.
Kui eriarst ei jätnud patsienti enda jälgimisele, pöördub patsient edasiseks jälgimiseks või kaebuste süvenemisel oma perearsti vastuvõtule.

Täname mõistva suhtumise eest!