Arsti vastuvõtt (ravikindlustamata isik) 20 eurot
Arsti korduv vastuvõtt (ravikindlustamata isik) 15 eurot
Perearsti koduvisiit (kindlustatud isik, v.a. alla 2-aastased lapsed ja rasedad) 5 eurot
Tervisetõend (lisandub juhendis nõutud analüüside tasu).

Näited:

10 eurot
1) Esmane tervisetõend  toidu ja joogivett käitlevale inimesele

(tõend + bakteriaalsed analüüsid) 

40 eurot
2) Õpetajate, lasteasutuste ja meditsiiniasutuste töötajate tervisetõend

(tõend + kopsuröntgen)

20 eurot
Mootorsõiduki juhi tervisekontroll koos tõendi väljastamisega

(eelnevalt täidetud ja digiallkirjastatud tervisedeklaratsioon

keskkonnas: digilugu.ee)

20 eurot
Mootorsõiduki juhi tervisekontroll koos tõendi väljastamisega

(paberkandjal täidetud tervisedeklaratsiooniga)

25 eurot
Tervisekontroll relvaloa tervisetõendi taotlemiseks 20 eurot
Muud tõendid (v.a. seadusega ettenähtud juhud) 5 eurot

Perearstikeskuses saab teenuste eest maksta ainult sularahas.