Arsti vastuvõtt (ravikindlustamata isik) 40 eurot
Arsti korduv vastuvõtt (ravikindlustamata isik) 25 eurot
Perearsti koduvisiit (kindlustatud isik, v.a. alla 2-aastased lapsed ja rasedad) 10 eurot
Tervisetõend töökohale (lisandub juhendis nõutud analüüside tasu).

Näited:

10 eurot
1) Esmane tervisetõend  toidu ja joogivett käitlevale inimesele(tõend + bakteriaalsed analüüsid) 

(tõend + bakteriaalsed analüüsid + kopsuröntgen)

50 eurot

60 eurot

2) Õpetajate, lasteasutuste ja meditsiiniasutuste töötajate tervisetõend

(tõend + kopsuröntgen)

25 eurot
Mootorsõiduki juhi tervisekontroll koos tõendi väljastamisega

(eelnevalt täidetud ja digiallkirjastatud tervisedeklaratsioon

keskkonnas: digilugu.ee)

30 eurot
Mootorsõiduki juhi tervisekontroll koos tõendi väljastamisega

(paberkandjal täidetud tervisedeklaratsiooniga)

35 eurot
Tervisekontroll relvaloa tervisetõendi taotlemiseks

Tõend kindlustusele, spordiklubisse, laagrisse vms

30 eurot

20 eurot

Muud tõendid (v.a. seadusega ettenähtud juhud) 10 eurot

Perearstikeskuses saab teenuste eest maksta ainult sularahas.