Vanemas eas tõuseb oluliselt kukkumiste sagedus: üks kolmest üle 70-aasta vanusest naisest, kukub vähemalt 1 kord aastas. Kukkumisi võivad põhjustada lihasnõrkus, tasakaaluhäired, aga ka erinevate ravimite koosmõju. Kuna vanemas eas on luustik muutunud hapramaks, võivad kukkumise tagajärjed olla eakale inimesele rasked.

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu osakond koostöös OÜ-ga Dorpat Tervis korraldab juba teist aastat eakate kukkumisennetusprogrammi, mis on suunatud 60-aastastele ja vanematele inimestele, kel on liigeshaigus, tasakaaluhäired või sarkopeenia (lihasmassi- ja jõu vähenemine) tõttu kõrgenenud kukkumisrisk ning osteoporoosiga inimestele, kel on tõusnud luumurru risk.

Programm kestab kokku 18 nädalat ning kokku toimub 54 grupikohtumist. Treeningud toimuvad 3 korda nädalas 18 järjestikusel nädalal. Treeningud algavad 1. oktoobril ning toimuvad aadressil Soola 2 (Dorpat Tervises).

Patsiendil, kellel on vormistatud raske või sügav liikumispuue või sügav nägemispuue, on õigus taotleda sotsiaaltranspordi teenust, mille vormistamiseks tuleks pöörduda sotsiaal- ja tervishoiuosakonna elukohajärgsesse piirkonnakeskusesse.

Eakate kukkumisennetusprogrammi saab registreeruda patsient ise telefoni teel: 5109 944 ja 7337 196 või e-kirja teel: bron@dorpattervis.ee

Programmis osalemine on Tartu linna elanikele tasuta.

LISAKS…

Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiu osakonnas töötab heaolumeister. Temaga võib ühendust võtta, kui on vaja hinnata eakate kodust keskkonda ja abistada kukkumisriskide kõrvaldamisel kodustes tingimustes. Heaolu meistri kontaktid: tel: 5385 8161; e-mail: tarvi.kivipold@raad.tartu.ee